Màn hình hp chọn mua tuyệt vời

Dựa trên thời gian phản hồi và tốc độ làm mới

Khi chọn màn hình HP, bạn cũng bắt buộc xem xét tốc độ làm mới và thời gian phản hồi. Để giảm độ trễ khi dùng máy tính, hãy mua màn hình với thời gian phản hồi ngắn nhất.

Để đảm bảo màn hình luôn tươi sáng và chạy mượt mà không giật lag, bạn với thể mua tốc độ làm mới từ 120 Hz.

5/5 - (1 bình chọn)

Màn hình hp phổ biến mẫu - Nơi cung cấp màn hình đang tin cậy

ping post